Jubilejná XV. výstava húb v Marianke sa bude konať v sobotu 19.10.2019. Bližšie podrobnosti budú zverejnené neskôr.
KTO SME A NAŠE CIELE
príhovor predsedu spolku
stanovy spolku
originálny dokument v PDF
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
výbor spolku
prijatie za člena ZBSC Slovenska, 6.9.2007
STAŇ SA ČLENOM
NÁŠHO SPOLKU!

PLÁN ČINNOSTI NA ROK
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK
2014 2015 2016 2017
2018
SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
z histórie
recenzia
ocenenie z roku 2005
ocenenie z roku 2007
archív vydaných čísiel
SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
vydané čísla
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
pohľadnice
plagáty, skladačky
prezentácie
ostatné
KALENDÁR
 
< September 2019 >
 
 Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
SYMBOLY
NÁŠHO SPOLKU

LOGO
schválené na zasadnutí výboru spolku 27.1.2007
Logo tvorí poloblúk v ktorom sa nachádza skrížené kladivo a želiezko a pod nimi nápis: SPOLOK PERMON
Pod poloblúkom je nápis: MARIANKA
VLAJKA
Vlajka je vyrobená zo saténu s rozmermi 90 x 130 cm. Horná polovica vlajky je zelenej farby, spodná polovica je čiernej farby, po obvode sú tri strany vlajky zdobené zlatými strapcami. V strede vlajky je umiestnené logo spolku.
Kto sme a naše ciele - Príhovor predsedu spolku - »» úvodná stránka
doc. PhDr. Ján Sand, PhD.    Vážené dámy a páni,

   pozdravujem banícku obec a vítam Vás na oficiálnej webovej stránke nášho spolku.

   Niekoľko viet z histórie. Mariatál, Marienthal, Marianské Údolie, Máriavölgy, Marianka – to sú historické a súčasný názov našej obce známej ako najstaršie pútnické miesto v bývalom Uhorsku. Marianka, to je aj slávna banícka história. Dnes len málokto vie alebo si spomenie, že pred viac ako stopäťdesiatimi rokmi bola v obci rozvinutá priemyselná banská ťažba a spracovanie bridlice. Hovorilo sa jej aj „čierny mramor“ pre jej typickú farbu po vybrúsení a vyleštení. Desiatky rokov sa do celej Európy, ale aj na Blízky východ a do Severnej Ameriky sa vyvážali výrobky z „marianskej bridlice“: školské bridlicové písacie tabuľky, strešná krytina, platne pre výrobcov biliardových, ruletových a iných hracích stolov, platne pre stoly do krajčírskych dielní a iné. Možno ani neviete, že výrobky z marianskej bridlice získali striebornú medailu na svetovej výstave v Paríži roku 1867!

členovia prípravného výboru    Významné obdobie histórie ťažby a spracovania bridlice v Marianke bolo dlhé roky neznáme. Vyplniť túto medzeru v histórii našej obce sa v roku 2006 podujala skupina nadšencov vytvorením prípravného výboru v zložení - na obr. zľava: Mgr. Roman Lehotský, Jozef Kráľ, doc. Ján Sand a Juraj Slovák s cieľom je zdokumentovanie a propagácia bývalej ťažby, spracovania a využitia bridlíc v Marianke a okolí, histórie, súčasnosti a prírody obce Marianka a jej širšieho okolia.

   Prípravný výbor v decembri 2006 pripravil návrh stanov a ďalšie materiály potrebné na registráciu dobrovoľného združenia občanov s názvom Spolok Permon Marianka.

   Žiadosť o registráciu bola predložená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a spolok bol zaregistrovaný 29. decembra 2006. K 1. decembru 2014 má spolok 11 členov.

   V súlade so stanovami na 1. zasadnutí výboru spolku 29. januára 2007 bol na trojročné volebné obdobie ustanovený výbor v zložení: doc. Ján Sand (predseda), Mgr. Roman Lehotský (výkonný tajomník) a Jozef Kráľ (člen). V súčasnosti výbor spolku pracuje v zložení: doc. Ján Sand (predseda), Jozef Kráľ (výkonný tajomník) a Mgr. Roman Lehotský (člen). Výbor spolku odsúhlasil návrh loga spolku, ktoré navrhol p. Jozef Kráľ. Tvorí ho poloblúk, skrížené kladivko a želiezko a pod ním nápis: Spolok Permon Marianka. Každoročne je spracovaný a členskou schôdzou schválený plán činnosti spolku na príslušný rok.

   V rámci bádateľsko-výskumnej činnosti s cieľom zdokumentovať ťažbu a spracovanie marianskej bridlice v minulosti sme strávili desiatky hodín v knižniciach a archívoch pri pátraní po dostupných podkladoch ťažby a spracovania marianskej bridlice. Výsledkom je množstvo zaujímavého materiálu, ktorý postupne spracúvame a priebežne zverejňujeme na webovej stránke spolku, ktorá bola spustená 5. novembra 2007. Stránku spracoval a priebežne aktualizuje p. Jozef Kráľ a nájdete na nej všetky informácie o histórii baníctva v obci a aktuálnej činnosti spolku. Ďalej banícku históriu obce približujeme čitateľom a našim sympatizantom v dvojmesačníku spolku Mariatál (od roku 2009 pod novým názvom Mariansky Permon). Šéfredaktorom a grafikom je p. Jozef Kráľ, redakčnú radu tvoria členovia výboru spolku. Spravodajca bol prihlásený do 2. ročníka celoslovenskej súťaže Miestne noviny 2007 a odborná porota mu udelila čestné uznanie v IV. kategórii, kultúrno-informačné noviny alebo časopis za profesionálne zvládnutie kultúrnohistorických tém, približovanie významných osobností obce a využívanie reportážnych foriem.

   Za najvýznamnejšiu udalosť činnosti spolku v roku 2007 považujeme prijatie spolku za člena Združenia banských spolkov a cechov Slovenska 6. septembra 2007. Predseda a výkonný tajomník spolku sú členmi Rady združenia. Výkonný tajomník spolku, p. Jozef Kráľ je šéfredaktorom časopisu MONTANREVUE, ktorého vydavateľom je Združenie, predseda spolku je členom redakčnej rady. V rámci obce sme sa podieľali na príprave propagačno-informačných materiálov v rámci projektu z fondov EÚ "Propagácia cestovného ruchu v obci Marianka prostredníctvom propagačno-informačných nástrojov", v oblasti baníckej histórie obce.

   Za pomerne krátke obdobie od vzniku spolku, sme organizovali množstvo akcií, ktoré presiahli rámec obce a regiónu. Spomeniem len niektoré z nich. Členovia spolku a jeho sympatizanti sa 1. augusta 2007 zúčastnili na exkurzii spojenej s fáraním do jedinej činnej bridlicovej bane v Českej republike Vítkov-Lhotka na severnej Morave. Navštívili sme jediné múzeum bridlice v Českej republike, ktoré sa nachádza v Budišove nad Budišovkou v okrese Bruntál, absolvovali sme niekoľko zastávok na Náučnom bridlicovom chodníku. Našou poslednou zastávkou bola Červená hora a prehliadka Cesty česko-nemeckého porozumenia. Záväzný prísľub položenia pamätnej tabule nášho spolku na uvedenej ceste sme naplnili v roku 2008. Za desaťročnej existencie cesty... bolo pamätná tabuľa spolku ako prvého účastníka zo Slovenskej republiky! Exkurzia bola pre účastníkov neopakovateľným zážitkom, ocenili sme vďačné prijatie a starostlivosť našich českých hostiteľov. Naše aktivity prispeli k tomu, že v súčasnosti sa konkrétne začína napĺňať partnerská spolupráca mesta Budišov nad Budišovkou a Obce Marianka.

   Prednáškami predsedu a tajomníka spolku sme prezentovali banícku históriu obce na konferencii v Banskej Štiavnici v dňoch 25. − 26. júna 2008. Prednášky zaujali prítomných a marianska bridlica sa “nestratila” medzi inými nerastmi a horninami, práve naopak.

   Medzi akcie spolku, ktoré presiahli rámec obce môžeme jednoznačne zaradiť výstavu húb, ktorú organizujeme pravidelne od roku 2005. Akcia má popredné miesto medzi najväčšími mykologickými akciami na Slovensku a teší sa čoraz väčšej pozornosti verejnosti. Dokladuje to viac ako 214 (!) druhov vystavených húb, kvalitná sprievodná akcia a viac ako 250 návštevníkov výstavy v roku 2010.

   Významnou udalosťou pre spolok je každoročná účasť strietnutiach banských miest a obcí Slovenskej republiky - v roku 2008 Pezinok, roku 2009 Handlová a v minulom roku v Kremnici. Predseda spolku sa zúčastnil 14. stretnutia banských miest a obcí ČR, ktoré sa v roku 2010 konalo v Stříbre. V roku 2013 sme sa ako spolok zúčastnili na 15. Európskych baníckych a hutníckych dňoch v Košiciach.

   Rok 2009 sa niesol v znamení 150. výročia začatia priemyselnej ťažby a spracovania bridlice v Marianke. K tomuto významnému výročiu sme pripravili niekoľko akcií. Hlavnou akciou bol odborný seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom „Bridlica – čierny mramor v strednej Európe“, ktorý sa konal 3. - 4. júna 2009. Vydali sme niekoľko pohľadníc s baníckou tématikou obce, pamätný list a príležitostný poštový lístok, ktoré boli 3.6.2009 používané s príležitostnou poštovou pečiatkou. Sprievodnou akciou seminára bola výstava fotografií z opustených bridlicových baní na severnej Morave, ktorú pod názvom „Šedé zlato“ sme zorganizovali s našimi priateľmi z Českej republiky.

    V decembri 2009-marec 2010 sme organizovali verejnú zbierku na získanie finančných prostriedkov pre stavbu kaplnky sv.Barbory. Zbierka bola úspešná a kaplnka bola odhalená a požehnaná 20.novembra 2010 na mieste bývalej šifrovej jamy v Panskom lese. Podarilo sa nám tak naplniť jeden z ciešov nášho spolku - vytvorenie kultového miesta pre pripomenutie bohatej histórie baníctva v našej obci.

   V mesiacoch apríl-jún 2014 bola realizovaná výstavba vstupného portálu "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí", nasvietenie vnútornej klenby a oddelenie vstupného otvoru do šachtice zábradlím a úprava vnútorného priestoru za portálom, kde bola vytvorená minexpozícia - tažby a spracovania bridlice v Marianke s fotografiami zo zatopeného podzemného priestoru štôlne, rôznymi vzorkami bridlice a pod. Pravdepodobne sa jedná o najmenšiu expozíciu baníctva na Slovensku !

   Sme radi, že banícku históriu našej obce dostávame postupne do povedomia širokej verejnosti a viac ako štyri roky činnosti spolku hodnotíme ako veľmi úspešné. Súčasne ďakujeme Združeniu a jeho členom, že nás prijali do svojich radov ako rovnocenného partnera, ktorý začal „oprašovať“ už pomaly zabudnutú históriu jediného nerudného baníctva v Malých Karpatoch.

ZDAR BOH!

doc.PhDr.Ján Sand,PhD., predseda spolku


Copyright 2011 © Jozef Kráľ All rights reserved.
Louis Vuitton Bazar, Tenisky Louis Vuitton, Louis Vuitton Internetový Obchod Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Kanye West, Longchamp Bratislava, Longchamp Le Pliage Wallet, Peňaženka Louis Vuitton Panska, Louis Vuitton Taška Cez Plece, Michael Kors Kabelky Sk, Louis Vuitton Okuliare Panske Original, Longchamp Sale, Tenisky Louis Vuitton Shop, Taška Louis Vuitton, Vuitton Kabelky Original, Michael Kors Kabelky Heureka, Longchamps Kabelky, Louis Vuitton Wikipedia Sk, Longchamp Praha, Louis Vuitton Topanky.Sk, Kabelka Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Lacne, Tenisky Louis Vuitton Cervene, Louis Vuitton Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Damske, Lv Kabelky Predaj, Louis Vuitton Taska Na Psa, Michael Kors Penazenky Cena, Louis Vuitton Taška Cena, Lv Kabelky Original, Louis Vuitton Okuliare Shop, Michael Kors Parndorf, Michael Kors Kabelky Fake, Louis Vuitton Shop, Kabelka Vuitton Mimibazar, Lv Kabelky Cez Plece, Longchamp Le Pliage Online, Louis Vuitton Kabelka Sunrise, Michael Kors Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Lacne, Okuliare Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Na Predaj, Tenisky Louis Vuitton E Shop, Louis Vuitton Taska Ara, Kabelka Louis Vuitton Inzercia, Michael Kors Kabelky Predaj, Louis Vuitton Bazar, Vuitton Online Shop, Michael Kors Bratislava, Longchamp Kabelky Le Pliage, Louis Vuitton Neverfull Price, Lv Kabelky Najlacnejsie, Louis Vuitton Penazenky, Michael Kors Penazenky Bazar, Louis Vuitton Kabelky Fake, Michael Kors Kabelky Eshop, Kabelky Louis Vuitton Kupit, Peňaženka Louis Vuitton Mimibazar, Okuliare Louis Vuitton Replica, Longchamp Kabelky, Longchamp Sk, Louis Vuitton Obchod Slovensko, Michael Kors Kabelka Heureka, Louis Vuitton Predajne Slovensko, Louis Vuitton Eshop, Louis Vuitton Kabelka Original, Louis Vuitton Pásky, Okuliare Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Neverfull Azure, Lv Okuliare, Louis Vuitton Pásek Cena, Louis Vuitton Kabelka Fake, Louis Vuitton Kabelka Damier, Kabelka Louis Vuitton Alma, Louis Vuitton Tasky, Michael Kors Kabelka Sk, Longchamp Le Pliage Buy Online, Vuitton Kabelka, Louis Vuitton Kabelky Original Cena, Michael Kors Kabelka Mimibazar, Longchamp Paris, Louis Vuitton Shop Slovakia, Kabelky Longchamp Beltissimo, Louis Vuitton Topanky, Louis Vuitton Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Panske Na Predaj, Michael Kors Kabelky Parndorf, Luis Vuitton.Sk, Louis Vuitton Obchod Sk, Louis Vuitton Neverfull, Kabelka Louis Vuitton Original, Tenisky Louis Vuitton 2011, Michael Kors Kabelka Hamilton, Louis Vuitton Kabelka Lacno, Louis Vuitton Slnecne Okuliare, Louis Vuitton Online Shop Slovakia, Louis Vuitton Kabelka Cez Plece, Longchamp Kabelky Cena, Lv Kataster, Kabelky Louis Vuitton Lacne, Michael Kors Kabelka Original, Longchamp Bag, Louis Vuitton Tenisky, Longchamp Kabelky Eshop, Louis Vuitton Taska Panska, Louis Vuitton Sk Shop, Lv Shop, Okuliare Louis Vuitton Panske, Longchamp Sac Pliage, Louis Vuitton Slovensko, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Millionaire, Kabelka Louis Vuitton Ženské Kabelky, Kabelka Louis Vuitton, Kabelka Louis Vuitton Predaj, Michael Kors Kabelka Lacno, Penazenky Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Okuliare Fake, Tenisky Louis Vuitton Rytmus, Kabelka Louis Vuitton Multicolor, Louis Vuitton Okuliare, Kabelka Louis Vuitton Original Cena, Lv Kabelky Lacno, Louis Vuitton Okuliare Lacno, Louis Vuitton Kabelka Alma, Kabelky Louis Vuitton Ceny, Kabelka Louis Vuitton Sunrise, Louis Vuitton Kabelka Ruzova, Vuitton Bags, Kabelky Louis Vuitton E-shop, Louis Vuitton Okuliare Rytmus, Peňaženky Louis Vuitton Mimibazar, Louis Vuitton Okuliare Eshop, Vuitton Kabelka Cena, Lv Kabelky Lacno Na Predaj, Vuitton Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Online Shop, Longchamp Le Pliage, Longchamp Online Shop, Longchamp Le Pliage Online Shop, Kabelky Louis Vuitton, Penazenky Louis Vuitton, Louis Vuitton Taška Cez Rameno, Louis Vuitton Shop Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Sk, Michael Kors Penazenky, Michael Kors Kabelka Predam, Michael Kors Kabelky Bratislava, Louis Vuitton Kabelky Bazar, Michael Kors Peňaženka, Michael Kors Handbags, Okuliare Louis Vuitton, Longchamp Le Pliage Eshop, Michael Kors Sk, Kabelka Louis Vuitton-cena, Louis Vuitton Tenisky Sk, Kabelka Louis Vuitton Alma Vernis, Louis Vuitton Topanky Damske, Kabelky Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Cena, Kabelka Louis Vuitton Mimibazar, Longchamp Kabelky Prodej, Kabelky Louis Vuitton Na Predaj, Michael Kors Outlet, Louis Vuitton Shop Sk, Michael Kors Kabelky, Kabelky Louis Vuitton Bazar, Louis Vuitton Bazos.Sk, Michael Kors Kabelky Bazar, Longchamp Kabelka Cena, Louis Vuitton Okuliare Original, Louis Vuitton Kabelka, Michael Kors Kabelka Cena, Louis Vuitton Taška Pánská, Longchamp Makeup Bag, Michael Kors Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Damske Cena, Louis Vuitton Topanky Original, Longchamp Slovakia, Louis Vuitton Taška Na Notebook, Tenisky Louis Vuitton Damske, Tenisky Louis Vuitton Cena, Michael Kors Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Evidence, Louis Vuitton Okuliare Damske, Kabelka Louis Vuitton Neverfull, Kabelky Louis Vuitton Original, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Fake, Longchamp Le Pliage Cena, Louis Vuitton Kabelka Na Predaj, Louis Vuitton Kabelky, Michael Kors Kabelky Slovensko, Okuliare Louis Vuitton Unisex, Louis Vuitton Kabelky Mimibazar, Michael Kors Bags Sale, Louis Vuitton Kabelky Fejky, Louis Vuitton Shoes, Louis Vuitton Shop Outlet, Longchamp Bags Online, Louis Vuitton Topanky Bazar, Kabelka Louis Vuitton Sunrise Foxtail, Kabelky Louis Vuitton Za Velkoobchodne Ceny, Michael Kors Slovensko, Louis Vuitton Online Shop Slovensko, Louis Vuitton Praha, Peňaženka Louis Vuitton Original, Lv Penazenky, Kabelka Louis Vuitton Cez Plece, Michael Kors Kabelka, Louis Vuitton Fake Sk, Vuitton Kabelky, Longchamp Le Pliage Medium, Louis Vuitton Neverfull Cena, Longchamp Kabelky Bratislava, Longchamp Le Pliage Travel Bag, Longchamp Le Pliage Price, Louis Vuitton Topanky Ceny, Louis Vuitton Kabelky Original, Louis Vuitton Kabelka S Chvostom, Louis Vuitton Topanky Panske, Michael Kors Bazar, Longchamp Bags, Louis Vuitton Neverfull Monogram, Louis Vuitton Kabelky Eshop, Longchamp Wien, Louis Vuitton Pásek, Lv Kabelky, Longchamp Kabelky Praha, Michael Kors Bags
réplicas relógios Ferragamo
réplica bolsas coach
air max 專賣店
gucci台灣官方網站
réplicas relógios Hublot
réplica carteira coach
air max thea
gucci 皮夾